Vinduet

«Det manes til kamp mot tenkningen, man tordner mot teori.»