vikinger

«Om vi bare lå alene i sengen du og jeg», sier trellkvinnen til fallosen.
«Legg merke til at det aldri er bilder av fleinsopp i soppbøker»