Vestbanen

«Jeg håper de kaster seg over dette med stor iver.»
«En antikkutstilling er ikke foreldet, men på mange måter mer aktuell enn noensinne.»