Annonse

verdier

«Harde fakta» blir raskt myke når de møter motforestillinger, enten de er av teoretisk eller empirisk art.»