venstresiden

«Under radaren går de viktige sakene.»
«Helt siden oppstarten har vi formulert og praktisert en aksjonisme som skal sprike i sitt mangfold.»