Annonse

velferdsstat

velferdsstat

«Det er bare rimelig at denne inntekten deles på alle, for alle har vært med å skape den.»
«Situasjonen minner foruroligende om Tyskland omkring 1930.»