vaksineprioritering

«Kan bli særlig relevant etter hvert som vi har fått vaksinert risikogruppene.»