vær

«Det bærer mot nye dubiøse vær-rekorder, som både vi og de burde skjermes mot.»