Annonse

utlendinger i akademia

utlendinger i akademia

«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»
«Å blande sammen så mange forskjellige temaer skaper bare forvirring.»
«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«Å peke på utlendingene er grov forenkling og misforstått saksfremstilling.»