utlendinger

«Hvem er «vi utlendinger» egentlig?»
«Det er ikke utenlandske, engasjerte forskere som skader samfunnet.»
«Der idrettsanalogiene oftest fremhever konkurranse, kan det være verdt å fremheve verdien av lagånd.»