Utilregnelighet

«UTILREGNELIGHET Det er så lett å gjøre seg opp meninger om utilregnelighet. Selv gikk jeg inn i Tilregnelighetsutvalget med flere ferdigsnekrede meninger, som at psykiaternes rolle…»
Utilregnelighetsregelen blir ikke treffsikker bare fordi statsråden sier at den skal være det.
Det er en dyr og uhensiktsmessig måte å drive rettsutvikling på
«Når man faller ned på en vesentlig annen regel-utforming, som ingen har hatt anledning til å uttale seg om, så er ny høring påkrevet.»
Det er utfordrende å formulere en utilregnelighetsregel som favner de som av forbigående årsaker mangler skyldevne.
« Svakhetene ved utredningen ligger i utvalgets egne vurderinger.»
«Det er retten, ikke rettspsykiaterne, som skal avgjøre skyldspørsmålet.»
«En regel som den foreslåtte, er vurdert i utredningen, men avvist på grunn av dens iøynefallende svakheter.»
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»
«Lovproposisjonen har ikke presentert et bedre forslag enn det som vi har i dag.»
«Det er ikke avskaffelsen av psykosevilkåret som er det store problemet.»
«Dommerne fulgte bare de råd som ble fremført i retten fra akademisk hold.»