utenriksdepartementet

«Vi er svært bekymret over de opplysningene som nå er fremkommet i mediene om den tidligere sjefsanklageren.»
«Det virker uklart hvordan søknadene er behandlet.»
«Dette er på mange måter en neglisjert krise.»