universitetspolitikk

Heller ikke det åpne, demokratiske samfunn kan styres av ytre målestokker.