Annonse

universitetspolitikk

«Kepler, Galilei, Newton: Hva har de til felles med May-Britt Moser og Thomas Hylland Eriksen? Jo, de er alle vitenskapsmenn på terskelen til det som omtales som en vitenskapelig revolusjon.…»
Heller ikke det åpne, demokratiske samfunn kan styres av ytre målestokker.