universitetsmiljø

Jeg er litt usikker på hva han tenker på når han skriver nasjonal glans.