universitetsdemokrati

Heller ikke det åpne, demokratiske samfunn kan styres av ytre målestokker.
«I andre norske bransjer får ledere bonus når de er gode til å spare og si opp folk. Hvorfor ikke ved universitetene?»