universitetsdebatt

«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«Det kom inn gledelig mange inspirerende eksempler på hvilken virkning våre forskere faktisk har.»