Annonse

universitetsdebatt

universitetsdebatt

«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«Det kom inn gledelig mange inspirerende eksempler på hvilken virkning våre forskere faktisk har.»
«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»
«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Der idrettsanalogiene oftest fremhever konkurranse, kan det være verdt å fremheve verdien av lagånd.»