Annonse

universitetsdebatt

universitetsdebatt

«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»
«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Der idrettsanalogiene oftest fremhever konkurranse, kan det være verdt å fremheve verdien av lagånd.»
«I andre norske bransjer får ledere bonus når de er gode til å spare og si opp folk. Hvorfor ikke ved universitetene?»