universitetet i oslo

De har argumentert, i hver sine faglige fora, for at praksisene ikke kan avvises som umoralske på prinsipielt grunnlag.
«Statistikk er ikke mye verdt hvis man ikke kan sammenligne over tid eller internasjonalt.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»