universitetet i bergen

Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Jeg er litt usikker på hva han tenker på når han skriver nasjonal glans.