universiteter og høyskoler

«Medvirkning innenfor universitets- og høgskolesektoren blir kun honnørord uten innhold.»
«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»
«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»
«Lønn er et av de tydeligste virkemidlene en arbeidsgiver har for å gi anerkjennelse.»