ungdom

«Er dette et leke-demokrati? Blir de hørt bare fordi de er unge, engasjerte og ivrige?»