undervisning

«KRLE skal være et allmenndannede kunnskapsfag, ikke opplæring til tro.»
Selv om læreplanen «gjør sitt» på det formelle nivået, må det spørres i hvilken grad det ligger til rette for iverksetting ute i virkeligheten.
«Jeg er usikker på om Romarheim treffer når han peker på finansieringssystemet som en viktig grunn til ubalansen.»
«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Lønn er et av de tydeligste virkemidlene en arbeidsgiver har for å gi anerkjennelse.»