ulikhet

Selv de fattigste nordmennene befinner seg blant verdens 30 prosent rikeste i verden.
«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»
«Hessen bør vise et minimum av interesse for våre faglige arbeider før han skriver om oss.»
«Tillit som sosial kapital tar lang tid å dyrke frem, og det forvitrer ikke over natten.»