ulikhet

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.
«Hessen bør vise et minimum av interesse for våre faglige arbeider før han skriver om oss.»
«Tillit som sosial kapital tar lang tid å dyrke frem, og det forvitrer ikke over natten.»