Annonse

Annonse

uio

uio

«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»
«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Å peke på utlendingene er grov forenkling og misforstått saksfremstilling.»