Annonse

uio

uio

«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»