Annonse

uio

uio

Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Der det tenkes likt, tenkes det gjerne for lite, sies det.»
«Det blir viktig å unngå et ensidig fokus på 'den gode underviseren'.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»