uio

Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Tanken om humanisten som forvalteren av det som er mykt, dypt og høyverdig, var alltid diskutabel.»
Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.