Annonse

Annonse

uio

uio

Norske militære operasjoner gis ikke en felles, nasjonal himmel. I stedet finner norske Afghanistan-veteraner mening i krigen som et personlig mestringsprosjekt.

08 desember 2017

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), forklarer bakgrunnen for «fraksjoneringen» mellom universitetene i Norge.

03 november 2017

Politiske miljøtiltak fungerer, men gevinsten blir skjevt fordelt mellom fattig og rik.

27 oktober 2017

Norges bilde av seg selv som en fredsnasjon er en langlivet forestilling med ideologiske røtter i Manchester.

20 oktober 2017
29 september 2017
man 23.10.2017
11:30Den norske Atlanterhavskomité

Hvorfor gråter jihadister? Og hva betyr det for kampen mot terror?

med seniorforsker ved FFI og professor II ved UiO, Thomas Hegghammer.

Den norske Atlanterhavskomité har gleden av å invitere til lunsjseminar i våre lokaler på Fridtjof Nansens plass 8, 8. etasje: “Hvorfor gråter jihadister? Og hva betyr det for kampen mot terror?” med seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor II ved Universitetet i Oslo, Thomas Hegghammer.  mandag 23. oktober klokken 1130-1300.

Arrangementet er åpent og gratis for alle, men registrering er nødvendig. Påmelding finner du her.

—-

Terrorgrupper som al-Qaida og IS fremstår utad som harde og brutale, men har ofte et rikt og følelsespreget indre liv. Jihadister bruker blant annet mye tid på sang, poesi og drømmetydning, og de gråter ofte i hverandres nærvær. Hvorfor bedriver harde krigere myke aktiviteter? Hvorfor kaster jagede menn bort dyrebar tid på kunst? Hva kan disse ikke-militære aktivitetene fortelle oss om jihadismen? En ny antologi med tittelen Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists (Cambridge, 2017) ser nærmere på hverdagslivet i militante islamistgrupper. Til DNAK kommer bokens redaktør, Thomas Hegghammer, som vil presentere de viktigste elementene i jihadkulturen og diskutere de teoretiske og praktiske implikasjonene av bokens funn. Et begrenset antall eksemplarer av boken vil være tilgjengelig for salg til redusert pris på seminaret.    Thomas Hegghammer er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor II på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (se www.hegghammer.com). Han blogger om jihadkultur på nettsiden The Bored Jihadi.  

Har Aksel Braanen Sterri forsket på funksjonshemming og hvordan det er å leve med Downs?

28 april 2017
man 06.03.2017
12:00Professorboligen (rett bak Domus Bibliotheca) Karl Johans gate 47

MR-forum

MR-forum: Menneskerettslige krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte.

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Spørsmålene vi tar opp denne gangen er aktuelle i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår, der skal blant annet alternativer til dagens finansieringsordning legges fram.

I denne utgaven av MR-forum vil vi diskutere i hvilken grad ulike modeller for finansiering til tros- og livssynssamfunn ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser:

Hvilke menneskerettslige krav kan og bør stilles til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte?

Er dagens offentlige finansieringsordning - og de alternative modeller som nå vurderes - i samsvar med disse kravene?

Gjør de nok for å verne mot diskriminering på grunnlag av kjønn, legning og livssynstilhørighet? For å sikre ytringsfriheten?

Panel:

Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke (og tidligere styreleder ved SMR)

Æsæl Manouchehri, nestleder i LIM

Heiner Bielefeldt, professor 2 ved SMR

Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Ingvill Thorson Plesner, forsker ved SMR

Pål Krafts uttalelser om kvalitativ metode i samfunnsforskning vekker bestyrtelse.

03 februar 2017

Ståle Wikshåland var en lydhør kritiker og en drivende kraft i norsk musikkvitenskap.

27 januar 2017

Jusprofessor Hans Petter Graver melder seg som kandidat til jobben som rektor ved Universitetet i Oslo. – Vi må få en bedre balanse mellom faglig ledelse og administrative enheter, sier han

12 januar 2017

Lukas den yngre var en god helgen. Han lekte ikke med andre barn, spiste hverken kjøtt eller frukt og var lydig overfor foreldrene. Så rømte han.

11 november 2016

Dataprogram avdekker hvordan antikkens bystater oppsto.

04 november 2016
tor 13.10.2016
18:00Bymuseet i Frognerparken

Barnas språkutvikling

Hvordan lærer barn språk?

Hvordan lærer flerspråklige barn seg flere språk samtidig? Når barna i hovedstaden sier skjøtt og bajll, er det fordi de har problemer med å lære seg Oslo-språket, eller fordi språket er i endring?

Ved stipendiat Pernille Hansen, MultiLing (UiO)

tor 13.10.2016
18:00Bymuseet i Frognerparken

Barnas språkutvikling

Barnas språkutvikling. Hvordan lærer barn språk? Hvordan lærer flerspråklige barn seg flere språk?

Barnas språkutvikling

Hvordan lærer barn språk? Hvordan lærer flerspråklige barn seg flere språk samtidig? Når barna i hovedstaden sier skjøtt og bajll, er det fordi de har problemer med å lære seg Oslo-språket, eller fordi språket er i endring?

Mer om arrangementet

Ved stipendiat Pernille Hansen, MultiLing (UiO)

Arrangementet er gratis.

Når: Torsdag 13. oktober kl. 18

Hva: Foredrag

Hvor: Bymuseet i Frognerparken