uib

Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.