UD

«Det virker uklart hvordan søknadene er behandlet.»
«Dette er på mange måter en neglisjert krise.»