uaktsomt drap

«Selv har jeg lest nok kriminologi til å vite at jurister ofte overvurderer straffens preventive virkninger.»
«Et lite barn i et badekar er en klassisk faresituasjon.»