tyrkia

Den som leser idéhistorie vil se at monumentalbygg formidler ideologi.