Trond Solvang

«Schiøtz bruker enhver anledning til å sette i miskreditt boken.»
«Beklagelsen er perspektivløs og, som vist, på sentrale punkter direkte misforstått.»
– Har store problemer med noen av premissene for rapporten.