trond berg eriksen

En tilbakeholdenhet av den art Etikeren her tar til orde for har ofte motsatt effekt
Dagligspråket og fagspråket brukes på forskjellig vis.
Berg Eriksens fremstilling av «den psykisk syke» virker gjennomgående veldig utdatert.