Transparency International

«Det er trist at Roland heller vil diskutere den hjemlige diskusjonen enn hvordan det norske bidraget til økonomisk utvikling kan bli bedre.»