transhumanisme

«Det ville vært beroligende dersom transhumanistene selv kunne bekymret seg litt for transhumanismen.»
«Hareide omtaler transhumanisme som «forakt for svakhet». Anklagen gjør vondt.»