trans

«Personer kan selvfølgelig være både cis og trans selv om de er ukomfortable med kjønnsroller.»
Det eneste vi hører fra artiklene er den krevende situasjonen til den som kritiserer.
Én viktig grunn har vært at fagfolkene på Rikshospitalet har gitt uttrykk for et tradisjonelt binært syn på kjønn.
«Jeg har regelrett sluttet å leve. Nå går jeg bare og venter i håp om en gang å få midler nok til å kjøpe meg privat hjelp.»
For å endre folks oppfatning om hva en mann er, trenger vi at flere menn benytter kvinnelige uttrykk.