trakassering

Seksuell trakassering er en torn i siden på akademia og skal ikke tolereres.
«Etikeren sier at man ikke skal stå opp mot urett og beskytte den svake mot maktmisbruk»