tøyen

«Når alt settes inn på rask omskiftning, går en grunnleggende dimensjon ved landskapsarkitekturen tapt.»
«Har museet en direktør som ikke kjenner institusjonen hun er satt til å lede?»