Toril Moi

«Det blir feil å antyde at det er noe Toril Moi ikke har forstått.»