torbjørn røe isaksen

«Jeg ser behov for å korrigere de groveste misforståelsene om statens eierutøvelse.»