torbjørn røe isaksen

«Når høyremenn antyder at sosialdemokratiet var viktig, men har sluttet å være det, bør man være på vakt.»
«Jeg ser behov for å korrigere de groveste misforståelsene om statens eierutøvelse.»