tor langbach

«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Det grenser til det kriminelle når Langbach, som tidligere dommer, slenger ut en slik påstand.»
«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»