Tilregnelighetsutvalget

«UTILREGNELIGHET Det er så lett å gjøre seg opp meninger om utilregnelighet. Selv gikk jeg inn i Tilregnelighetsutvalget med flere ferdigsnekrede meninger, som at psykiaternes rolle…»
« Svakhetene ved utredningen ligger i utvalgets egne vurderinger.»