tilregnelighet

«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»