tillit

«Hessen bør vise et minimum av interesse for våre faglige arbeider før han skriver om oss.»
«Tillit som sosial kapital tar lang tid å dyrke frem, og det forvitrer ikke over natten.»