Thomas Nordahl

«Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.»
«Det er oppsiktsvekkende at ekspertgruppa så ensidig opererer innenfor en mikrososial, individuell synsvinkel.»