thomas knarvik

«Trusler om vold er helt og fullt utenfor det ytringsklima jeg ønsker.»
«Vi har mange og til dels skarpe diskusjoner. Avgjørelsene går i ulike retninger.»
«Her skal sivilisasjonen åpenbart reddes gjennom én apetegning av gangen.»
«Et halvt år etter publisering har ingen journalister lokalisert en eneste faktafeil i min bok.»
«Ali Esbati er ikke utsatt for mobbing, men for noe som ligner.»