Tesla

«Vi trenger et nytt teknologibegrep i skolen – slik man har i tysk skole, hvor teknologi er alt fra en høvel til en robot.»