terrorisme

Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.
Det er ikke usannsynlig at journalistene påvirkes av sitt politiske ståsted i sine kildevalg.
«Jeg utfordrer Ørjasæter og andre til å påvise at jeg ikke fyller rimelige objektivitets- og saklighetsnormer.»