TERAPI

«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ble så redd hvis det var så normalt.»