teologi

«Vi får dermed ingen moderne happy ending som kan måle seg med Marx’ oppbyggelige scenario.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»