tenkemåter

«Det er simpelthen galt, alltid og overalt, å nekte jenter å gå på skolen.»
«Som politisk prosjekt er det universelt av natur.»