Annonse

Annonse

tellekanter

tellekanter

Universitetene og den frie forskningen angripes fra alle kanter. Professor Dag O. Hessen sier den største trusselen er et evig sig mot det nyttige.

23 februar 2018

Men tellekantsystemet er ikke nødvendigvis problemet.

21 februar 2018

Dagens tellekantsystem har som konsekvens at det produseres enorme mengder mer eller mindre verdiløse forskningsartikler, skriver Trond Blindheim.

22 januar 2018

SSB krever at fagfolk skal publisere i ledende tidsskrifter for å få lov til å forske. Dette er stikk i strid med intensjonene, sier arkitekten bak tellekantsystemet.

10 november 2017

Internasjonalisering er et misbrukt begrep, skriver Kjetil Jakobsen.

03 november 2017
20 november 2015
28 august 2015

STUDENTOPPRØR Amsterdam-studenter har okkupert universitetet i fire lange uker. De kjemper for mer demokrati. Og for å bestå eksamen.

26 mars 2015

Kravene om at vitenskapsfolk må publisere mer, fører til at det hoper seg opp med dårlig forskning som ikke blir lest, mener professor Erik Boye. Han får støtte fra nobelprisvinner Edvard Moser.

19 mars 2015

Verden oversvømmes av ny forskning, men forskningen blir ikke bedre av den grunn. Publiseringsjag og tellekanter utfordrer selve grunnlaget for vitenskapen.

17 januar 2014

Det er en utbredt frykt for at fagfellevurdering blir nedprioritert på grunn av kravet om at alle må publisere mange artikler.

17 januar 2014

En av bidragsyterne mener Videnskaps-akademiet sprer misforståelser i ny rapport om metoden for måling av forskning, det såkalte tellekantsystemet.

11 september 2009