tellekanter

«Når man viderefører dette på akademisk nivå, er det ikke morsomt lenger. Da blir det farlig.»
«Innenfor helsefeltet er det anslått at 85 prosent av all forskning som gjennomføres er bortkastet og burde vært unngått.»