teater

«Hovedgrunnen til at jeg tviler på denne funksjonen er kompetansen og kunnskapen, dernest at teater ikke er virkelighet.»