syria

Felles for de fleste er at de vil at nye terrorangrep blir gjennomført i Frankrike.